TRA CỨU DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2018

(ĐỢT XÉT TUYỂN BỔ SUNG TẠI CÁC CƠ SỞ)

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển theo chứng minh nhân dân

Nhập Số CMND